Disclaimer

In deze disclaimer wordt verstaan onder

CoolSafety: de eigenaar van de webshop.

Gebruik(en): alle denkbare handelingen.

Je & jij: de gebruiker (bezoeker) van de webshop.

Content: alle in deze webshop aanwezige inhoud.

Het onderstaande is van toepassing op de pagina die je thans bekijkt. Door de pagina te gebruiken stemt je in met deze disclaimer. De content is door CoolSafety met de grootst mogelijke zorg samengesteld, doch, CoolSafety aanvaardt geen aansprakelijkheid ten aanzien van mogelijke onjuistheden van het getoonde.

CoolSafety is niet verantwoordelijk voor content op de aan deze website gekoppelde bestanden en/of websites waarnaar wordt verwezen. Ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van de content of delen daarvan maken inbreuk op intellectuele rechten. Toestemming tot het gebruik van de getoonde content of delen daarvan op publiekelijk toegankelijke plaatsen dient schriftelijk aan ons te worden verzocht.

Nadere informatie

Indien u nog vragen of twijfels heeft kunt u contact met ons opnemen. CoolSafety behoudt zich alle rechten voor.