Expert aan het woord

Freek Buscher

Freek Buscher is "onze expert" op het gebied van kinderoorkappen. Zijn verhaal gaat over het belang van het verminderen van auditieve prikkels bij kinderen met concentratieproblemen. 

Wie ben je en wat doe je?

"Ik ben werkzaam bij schoolbegeleidingsdienst Centraal Nederland als orthopedagoog en leerlingbegeleider. Daarbij kom ik regelmatig kinderen tegen die in de onderwijsleersituatie moeite hebben zich te kunnen concentreren en taakgericht bezig te zijn. Dat zijn echt niet alleen leerlingen met sociaal emotionele problemen zoals ADHD en autisme."

Welke kinderen zie je nog meer, dan?

"Bepaalde leerlingen hebben door intrinsieke factoren moeite zich te focussen op hun taken, maar ook visuele- of auditieve prikkels kunnen ervoor zorgen dat leerlingen moeite hebben om geconcentreerd met hun taak bezig te zijn."

Wat zou jij die kinderen aan willen raden?

"Het reduceren van omgevingsgeluid door middel van een oorkap kan er voor zorgen dat kinderen voor langere tijd met hun taak bezig kunnen zijn. Daarnaast kunnen ook andere interventies van belang zijn, zoals een opgeruimde en rustige werkplek in de klas of andere ruimte of het werk in delen aanbieden."

Heb je nog andere tips?

"Ja, belangrijk is ook het positieve gedrag (als een kind voor langere tijd geconcentreerd werkt) te belonen. Werk daarnaast in kleine, haalbare en realistische doelen. Voor de meest optimale uitwerking is het ook van belang eventuele interventiemiddelen in samenspraak met de desbetreffende leerling in te zetten. Door middel van een kindgesprek kunnen leerkracht, leerling (en eventueel ouders) de onderwijsbehoeften van de leerling in kaart brengen."